AVG/Privacy – Fysiotherapie Danielsplein Nijmegen – Nijmegen

AVG/Privacy

AVG/Privacy

De wetgeving rondom de privacy van uw gegevens is veranderd. Kort gezegd zijn alle bedrijven verplicht om meer inzicht te geven in de persoonsgegevens die zij van u verzamelen en hoe ze omgaan met die gegevens. Zo ook Fysiotherapie Danielsplein.

Bij het verwerken van uw persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. We kunnen ons voorstellen dat u wilt weten hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Dat leest u in onze privacy verklaring.

Privacy verklaring

Fysiotherapie Danielsplein gebruikt patiëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. Fysiotherapie Danielsplein deelt patiëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is. Fysiotherapie Danielsplein bewaart patiënten gegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens. Fysiotherapie Danielsplein houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen patiënten gegevens veilig voor inzage van onbevoegden. Fysiotherapie Danielsplein vraagt toestemming aan de patiënten voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geen behandelcontract gesloten is. Fysiotherapie Danielsplein informeert patiënten over de rechten van de patiënten ten aanzien van zijn persoonsgegevens. Fysiotherapie Danielsplein informeert haar patiënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens. Fysiotherapie Danielsplein informeert patiënten indien Fysiotherapie Danielsplein bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten.

Heeft u na het lezen van de privacyverklaring nog vragen? Neem dan contact met ons op. We helpen u graag.